Chương trình combo Internet và Truyền hình cáp áp dụng tại Hà Nội.  ...