Công ty cổ phần phát triển công nghệ Sao Nam

Tòa nhà Truyền hình cáp

Địa chỉ:
Số 8, Ngõ 15, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam
Điện thoại:
+84 4 3784 7275
Fax:
+84 4 3784 7197

Các liên kết