Typography Notice

The documented typography is based on Twitter Bootstrap framework.

Bảng giá dịch vụ truyền hình cáp VTVcab

1. Truyền hình cáp Analog: 110.000đ/tháng

2. Truyền hình số HD: +50.000đ/tháng (Dịch vụ truyền hình số đi kèm với dịch vụ Analog)

3. Gói K+ (Xem các kênh K+ HD): +150.000đ/tháng